ویدیو اجرای زنده آهنگ زورگو از تس

  ۱۳۹۶/۰۷/۱۳

  Tes/Niaz

  آهنگ جدید تِس به نام نیاز"…
  ۱۳۹۶/۰۳/۰۱

  Tes/Vojoud

  آهنگ جدید تس به نام وجود"…
  ۱۳۹۶/۰۱/۰۱

  Tes/Zoorgo (Live Video)

  ویدیو اجرای زنده آهنگ زورگو از تس"…
  ۱۳۹۵/۱۲/۱۵

  Tes/Pooch (Album)

  آلبوم کوتاه جدید تس به نام پوچ"…

  پیشنهادها

  بستن